Mgr. Iveta Blahotová Sociálny pracovník socialny1@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Pavol Micheľ Sociálny pracovník socialny2@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD. Sociálny pracovník socialny3@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Bohuslava Ildžová Sociálny pracovník socialny4@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Anna Birošová Sestra v ZSS zdravotny@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 113