Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 224,76 €/mesiac.