Profil verejného obstarávateľa

Zariadenie sociálnych služieb Egídius

 

Ťačevská 38, 085 01  Bardejov

Zastúpené : Mgr. Oľga Hviščová, riaditeľka

IČO: 50595318 DIČ: 2120399369

Kontaktwww.zssegidius.sk, riaditel@zssegidius.sk, +421544727144

 

Verejný obstarávateľ podľa §7 odst.1 písm. d zákona č. 343/2015 Z.z. , rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.