Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1  504,50 €/mesiac.