Aktuality

08.09.2020

Opäť po roku sa naše Zariadenie sociálnych služieb Egídius zapája do národnej kampane Dni aktívneho dobrovoľníctva. Počas Týždňa dobrovoľníctva 2020 sa u nás uskutočnia dve aktivity, na ktorých medzi nami privítame dobrovoľníkov a spoločne dokážeme, že „dobré skutky sa dejú“.

         Obrazy našich životov DAD 2020                                                                                                      Sport spaja svety DAD 2020


07.05.2020

Zariadenie sociálnych služieb Egídius ako subjekt hospodárskej mobilizácie a v zmysle príslušných predpisov je povinné zverejniť

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2).

Krízový plán Zariadenie sociálnych služieb Egídius je prístupný na tomto odkaze.


20.04.2020

Na základe určenia Predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. marca 2020 , č. 115 zo dňa 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR  č. 169/2020“) a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie,  na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu

u r č u j e

 

OrganizáciuZariadenie sociálnych služieb Egídius

AdresaŤačevská 38, 085 01 Bardejov

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 Z. z.


01.04.2020

Vážení rodinní príslušníci, známi a priatelia,

chceme Vás všetkých informovať, že Vaši rodičia, deti, súrodenci a blízki sú v rámci možností v poriadku.

Až do odvolania platí u nás  síce zákaz návštev, ale v prípade záujmu je možné kontaktovať našich sociálnych pracovník a zdravotné sestry, ktoré Vám umožnia aspoň telefonický kontakt. resp.  videohovor (cez sociálne siete alebo  Skype a pod).

Pobyt v karanténe znášajú Vaši blízki dobre a z našej strany sa o nich staráme ako najlepšie vieme.

Verme spoločne, že sa táto situácia čo najskôr skončí a život sa vráti do bežných koľají.


12.11.2019

Zariadenie sociálnych služieb Egídius v Bardejove Vás srdečne pozýva na

Deň otvorených dverí dňa 12. 11. 2019

„Nežná 30“

 

PROGRAM:

9:00 svätá omša

10:00 vystúpenie našich prijímateľov

11:00 vystúpenie žiakov Špeciálnej školy

12:30 občerstvenie

14:00 spomienka nežnej revolúcie s bývalými zamestnancami

 

Sprievodné akcie:

  • Projekcia zo života v ZSS Egídius
  • Základné sociálne poradenstvo
  • Výstava ručných prác
  • Tkanie kobercov na krosnách
  • Kurinoterapia – zamatová roláda
  • Výstava fotografií z archívov
  • Symboly nežnej revolúcie
  • Piesne z námestí


16. - 17.09.2019

Dobrovoľníci v Zariadení sociálnych služieb Egídius

V súčasnosti sa často stretávame s pojmom „dobrovoľníctvo“. Latinský význam slova „voluntarius“ znamená v preklade „ochotný, naklonený“. V istom zmysle je dobrovoľníkom každý, kto vykonáva nejakú činnosť v prospech niekoho druhého, a to bez nároku na finančnú odmenu. Čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkevným spoločenstvám. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon č. 406/2011 -   Zákon o dobrovoľníctve.

Či už dobrovoľník venuje svoj čas a využíva svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti so zámerom pomôcť nejakým spôsobom inému človeku, skupine alebo organizácii, je to pre neho samotného vždy prínosné. Získava nové životné i pracovné skúsenosti, nadväzuje kontakty, spoznáva takýmto spôsobom nielen nových ľudí, ale i sám seba, rastie nielen odborne, ale aj ako osobnosť.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami každoročne organizuje na Slovensku národnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva. V rámci Prešovského kraja zastrešuje túto akciu Prešovské dobrovoľnícke centrum. Na základe ich výzvy sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva 2019 zapojilo aj naše Zariadenie sociálnych služieb Egídius.

A tak sme 16. septembra 2019 medzi nami privítali dobrovoľníkov z Hotelovej akadémie s pani učiteľkou Ing. Mariannou Kačmaríkovou. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa od nich naučili, ako sa robia palacinky s rôznymi plnkami a tiež mrkvový koláč. Spolupráca bola veľmi príjemná a veselá, klienti sa z tejto aktivity veľmi tešili. Na druhý deň 17. septembra 2019 k nám zavítali dobrovoľníci zo Spojenej školy na Štefánikovej ulici s pánom učiteľom Bc. Jozefom Jurčákom, aby nám vytvorili svojimi fotoaparátmi pekné zábery zo života klientov v našom zariadení. Veríme, že spoločne strávené chvíle boli zaujímavou i poučnou skúsenosťou pre študentov. Naši chlapci i dievčatá boli veľmi spokojní a potešení ich návštevou.

Chceme vyjadriť vďaku všetkým zúčastneným, vedeniu oboch škôl, ktoré zareagovali na našu výzvu i Prešovskému dobrovoľníckemu centru za koordináciu akcie.

Spoločne sme dokázali, že dobré skutky sa dejú!


10.09.2019

V septembri sa na Slovensku budú diať dobré skutky. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a pridajte ruku k DOBRU aj Vy. Od 16. – 22. septembra sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva 2019 a do tejto národnej kampane sa zapojilo aj Zariadenie sociálnych služieb Egídius.

 

16.9.2019 8:30

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na návštevu nášho zariadenia práve v deň, kedy spustíme pre našich prijímateľov sociálnych služieb novú formu liečby a to KULINOTERAPIU. Radi privítame dobrovoľníkov, ktorí nám predstavia svoj obľúbený recept a naučia nás v našej tréningovej miestnosti uvariť alebo upiecť chutné a nenáročné jedlo, na ktorom si následne spoločne pochutíme.

 

17.9.2019 8:30

Vaše fotoaparáty – naše úsmevy. Privítame v našom zariadení vás, ktorí máte záľubu vo fotografovaní a zvečnili by ste úsmevy našich prijímateľov sociálnych služieb. Spoločne strávený čas bude potešením a spestrením pre nás i pre vás. Tešíme sa!

 

Bližšie info: Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD., t.č. 054/47 22 313

 


09.08.2019         

O.V.S. na prenájom nebytového priestoru

O.V.S. podmienky

Termín na predkladanie ponúk: do 26.08.2019 do 14:00 hod.