GDPR

Určenie zodpovednej osoby v zmysle čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zodpovedná osoba: Gabriela Vojteková
Tel. číslo: 054/4722313, kl. 106
Email: gdpr@zssegidius.sk