Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 €

Zariadenie sociálnych služieb Egídius v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje na svojom profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur sú zverejnené na tomto odkaze.