Kontakt

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius

 

 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius

Ťačevská 38

085 01 Bardejov

IČO: 50595318

DIČ: 2120399369

 

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky

Vojteková Gabriela Referent PaM pam@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 106
Marta Kšonžeková Finančná účtovníčka financny@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 108
Frantová Dana Sekretariát, Administrátor soc. agendy office@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 101
Monika Pasternáková Prevádzkár kuchyna@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 112

Úsek sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti

Mgr. Iveta Blahotová Sociálny pracovník socialny1@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Pavol Micheľ Sociálny pracovník socialny2@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD. Sociálny pracovník socialny3@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Bohuslava Ildžová Sociálny pracovník socialny4@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 124
Mgr. Anna Birošová Sestra v ZSS zdravotny@zssegidius.sk 054/4722313 - kl. 113

Účet pre dary a granty:

Číslo účtu: SK79 8180 0000 0070 0056 5580

Podporte našich prijímateľov sociálnej služby svojimi finančnými darmi a 2 % z dane

Občianske združenie Egídius – Zariadenie sociálnych služieb

Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov

IČO: 50908189

IBAN: SK74 1100 0000 0029 4704 2114