Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 425,79 €/mesiac.