Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 361,39 €/mesiac.