Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 045,57 €/mesiac.