Cenník služieb

Úhrada za poskytované služby v zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.