Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 187,44 €/mesiac.