Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 099,04 €/mesiac.