Zmluvy zariadenia Dúha 2016

Číslo Dodávateľ/Poskytovateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Na stiahnutie Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia
1/2016 PhDr.Jozef Dobrovič zmluva o dielo supervízia podľa cenníka supr 1.2.2016 1.2.2016
23/§52a/2016/ŠR/BJ UPSVR BJ projekt dobrovoľníctvo 975,48 € UP dobrovolník 29.2.2016 29.2.2016
31/2016/§ 54-ŠnZ/Bj UPSVR BJ projekt Šanca na zam. 5130,00 € UP Šanca 29.2.2016 29.2.2016
1/2016/p MAKOS a.s. Bardejov nákup potravín podľa dodávky potravín makos 9.3.2016 9.3.2016
51900027910 Komunálna poisťovňa poistenie dobrovoľník 13,28 € kp1 29.2.2016 29-2.2016
51900028594 komunálna poisťovňa poistenie dobrovoľník 6,64 € kp 31.3.2016 31.3.2016
25042016 BM CENTRUM s.r.o. Trenčín zmluva o spolupráci pri odbornej stáži dohoda zmluva BM 26.4.2016 26.4.2016
05052016 BM WORK Agency s.r.o. Trenčín Darovacia zmluva 45.00 € bm 24.5.2016 26.4.2016
01/16/OK/Bj/SER VaV servis s.r.o. Prešov Zmluva o spolupráci dohoda vav 02.05.2016 04.05.2016
2-016 Branislav Dvoriščak - GASTRO-GALAXI Stuľany 195 Zmluva o dodávke tovaru 3 076,00 € zmluva myčka 30.8.2016 31.8.2016
01092016 František Hnatko, Pod papierňou 53, Bardejov Mandátna zmluva PO 75,00 € mzpo 1.9.2016 2.9.2016
01092016 František Hnatko, Pod papierňou 53, Bardejo Mandátna zmluva PO 75,00 € mzbozp 1.9.2016 2.9.2016
27092016 OZ Marta pre postihnuté deti, BJ darovacia zmluva 1000,00 € marta 22.9.2016 22.9.2016