Zmluvy zariadenia Dúha 2013

Číslo Dodávateľ/Poskytovateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Na stiahnutie Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia
2/2013/SK SK JULIO s.r.o. Gerlachov 205, Kružľlov darovacia zmluva 100 € Otvoriť PDF 20.12.2013 30.12.2013
1/2013/02 Kolektívna zmluva Dodatok 02 ku KZ 2013 0 € Otvoriť PDF 27.12.2013 27.12.2013
OK/BJ/21/13/10/2013 OZ TOLAMIR, Hlavná 50, Prešov darovacia zmluva 128 € Otvoriť PDF 3.12.2013 7.12.2013
0001/13 Jednota dochodcov na Slovensku v Bardejove darovacia zmluva 135,50 € Otvoriť PDF 2.10.2013 1.11.2013
1/2013/01 Kolektí­vna zmluva Dodatok 01 ku KZ 2013 0 € Otvoriť PDF 28.10.2013 30.10.2013
OK/BJ/19/19/09/2013 OZ TOLAMIR, Hlavná 50, Prešov darovacia zmluva 64 € Otvoriť PDF 14.10.2013 14.10.2013
OK/BJ/18/25/06/2013 OZ TOLAMIR, Hlavná 50, Prešov darovacia zmluva 144 € Otvoriť PDF 19.7.2013 19.7.2013
1/2013 N Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov nájom nebytových priestorov - elokovaná trieda 1,- € Otvoriť PDF 24.6.2013 25.6.2013
OK/BJ/17/22/05/2013 OZ TOLAMIR, Hlavná 50, Prešov darovacia zmluva 64 € Otvoriť PDF 24.6.2013 24.6.2013
OK/BJ/16/17/04/2013 VaV Servis s.r.o. Hlavna 50, Prešov darovacia zmluva 80 € Otvoriť PDF 21.5.2013 21.5.2013
2/13/P Marián Karol, Komenského 22, Bardejov nákup zeleniny mesačne fa € Otvoriť PDF 9.5.2013 17.5.2013
01/2013/P MILK- AGRO, Čapajevova 36, Prešov nákup potravi­n mesačne fa € Otvoriť PDF 2.5.2013 17.5.2013
3/13/P MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov nákup potravi­n mesačne fa € Otvoriť PDF 9.5.2013 17.5.2013
1.1.2013 PhDr.Jozef Dobrovič, Šrobárova 13, Prešov výkon supervi­zie 0 € Otvoriť PDF 12.4.2013 19.4.2013
OK/BJ/15/25/02/2013 OZ TOLAMIR, Hlavná 50, Prešov darovacia zmluva 128 € Otvoriť PDF 26.3.2013 29.3.2013
OK/BJ/13/10/01/2013 OZ TOLAMIR, Hlavná 50, Prešov darovacia zmluva 160 € Otvoriť PDF 12.2.2013 20.2.2013
1.1.2013 Kolektí­vna zmluva kolektívna zmluva ZO pri DSS 0 € Otvoriť PDF 1.1.2013 9.1.2013