Doručené faktúry zariadenia Dúha 2013

Číslo Dodávateľ IČO Predmet fakturácie Zmluva č. Dátum doručenia Suma s DPH Dátum zverejnenia
183/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 17.12.2013 149,46 € 30.12.2013
184/13 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 aktualizacia software hz2/2008 18.12.2013 14,4 € 30.12.2013
185/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 19.12.2013 95,22 € 30.12.2013
186/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 27.12.2013 86,78 € 30.12.2013
187/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 27.12.2013 155,23 € 30.12.2013
188/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 preplatok plyn HZ807648 30.12.2013 -39,07 € 30.12.2013
189/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013P 30.12.2013 131,22 € 30.12.2013
190/13 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka 15, Bardejov 44655975 nákup kancelárských potrieb OV/13/0022 30.12.2013 39,26 € 30.12.2013
178/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 11.12.2013 696 € 16.12.2013
179/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 16.12.2013 181 € 16.12.2013
180/13 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistenie majetku 510023919 16.12.2013 78,93 € 16.12.2013
181/13 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistenie budovy 510027613 16.12.2013 166,87 € 16.12.2013
182/13 RE-PR-O-M Ing. B.Tomáš 17142725 revízia elektrických zariadení OV/13/0020 16.12.2013 500 € 16.12.2013
166/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 25.11.2013 200,17 € 10.12.2013
167/13 SOREA s.r.o., Odborárske nám.3, 81570 Bratislava 31339204 ubytovacie služby OV/13/0017 27.11.2013 230,36 € 10.12.2013
168/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 4.12.2013 211,02 € 10.12.2013
169/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 4.12.2013 149,46 € 10.12.2013
170/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013P 5.12.2013 191,46 € 10.12.2013
171/13 Slovenská pošta, Dlhý rad , Bardejov 36631124 Odborný časopis dohoda 2002 6.12.2013 17,88 € 10.12.2013
172/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 6.12.2013 120,42 € 10.12.2013
177/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 10.12.2013 11,52 € 10.12.2013
176/13 Komunálna poisťovna, a.s., Radničné nám. 36, Bardejov 6112940203 havarijné poistenie auta 5003096514 10.12.2013 589,86 € 10.12.2013
175/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 9.12.2013 105,50 € 10.12.2013
174/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 10.12.2013 131,45 € 10.12.2013
173/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 9.12.2013 43,56 € 10.12.2013
165/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 22.11.2013 42,66 € 22.11.2013
163/13 SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice 36182214 aktualizácia software a servis program Ĺ J4 kuchyna OV/12/0011 20.11.2013 3,32 € 22.11.2013
164/13 Ján Krukár bytový textil, Komenského AB, Bardejov 37578561 nákup priemyselného tovaru OV/13/0021 21.11.2013 300 € 22.11.2013
159/13 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka 15, Bardejov 44655975 nákup kancelárskych potrieb OV/13/0019 13.11.2013 159/13 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka 15, Bardejov
138,04 € 18.11.2013 138,04 € 18.11.2013 138,04 €
160/13 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17143306 Nákup čistiacich prostriedkov OV/13/0018 18.11.2013 217,42 € 18.11.2013
161/13 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 servis toner hz2/2008 18.11.2013 30 € 18.11.2013
162/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín hz1/2013/p 18.11.2013 176,5 € 18.11.2013
150/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín hz1/2013/p 6.11.2013 236,06 € 12.11.2013
151/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny hz2/2013p 6.11.2013 192,20 € 12.11.2013
152/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 6.11.2013 216,62 € 12.11.2013
153/13 Marek Zajac -Zatex,Podhradie 11, 086 41227590 nákup OOPP ov/13/0012 7.11.2013 111 € 12.11.2013
154/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768610 8.11.2013 11,97 € 12.11.2013
155/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 8.11.2013 131,45 € 12.11.2013
156/13 Betrix s.r.o.,Mayerova 27, Trenčianska Teplá 34101110 Nákup čistiacich prostriedkov OV/13/0016 8.11.2013 222,97 € 12.11.2013
157/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 11.11.2013 199,94 € 12.11.2013
158/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 11.11.2013 591 € 12.11.2013
148/13 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ5100264968 5.11.2013 582 € 6.11.2013
149/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 5.11.2013 159,57 € 6.11.2013
147/13 Marvan M. Vasilišinová, Dlhý rad 19, Bardejov 14290987 nákup priemyselného tovaru OV/13/0014 29.10.2013 220,92 € 29.10.2013
145/13 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,Zvonárska 12, Košice 31965903 akreditovaný kurz riaditeľ OV/13/0013 24.10.2013 360 € 29.10.2013
146/13 Komunálna poisťovna, a.s., Radničné nám. 36, Bardejov 31595545 zákonné poistenie auta 6807238500 28.10.2013 84,8 € 29.10.2013
144/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 21.10.2013 92,36 € 21.10.2013
143/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín hz1/2013/p 17.10.2013 145,15 € 17.10.2013
142/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 16.10.2013 43,56 € 16.10.2013
141/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 16.10.2013 131,45 € 16.10.2013
140/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768610 10.10.2013 18,38 € 14.10.2013
139/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 10.10.2013 357 € 14.10.2013
138/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 7.10.2013 252,17 € 14.10.2013
137/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 4.10.2013 117,13 € 14.10.2013
133/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny hz2/2013p 3.10.2013 180,72 € 3.10.2013
134/13 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 3.10.2013 387,14 € 3.10.2013
135/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 3.10.2013 143,07 € 3.10.2013
136/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 3.10.2013 129,9 € 3.10.2013
132/13 Poradca podnikateľa s.r.o. Martin 31592503 Verejná správa SR prístup b532264 26.9.2013 76 € 26.9.2013
131/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 26.9.2013 495,25 € 26.9.2013
130/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 24.9.2013 129,50 € 26.9.2013
129/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 24.9.2013 113,10 € 26.9.2013
128/13 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistenie majetku HZ5100264968 17.9.2013 78,93 € 17.9.2013
127/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín hz1/2013/p 17.9.2013 167,08 € 17.9.2013
126/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 9.9.2013 41,3 € 11.9.2013
125/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 9.9.2013 131,45 € 11.9.2013
124/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768610 9.9.2013 15,59 € 11.9.2013
123/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 9.9.2013 206,76 € 11.9.2013
122/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny hz2/2013p 5.9.2013 180,01 € 5.9.2013
121/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 4.9.2013 132,95 € 4.9.2013
120/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 4.9.2013 129,53 € 4.9.2013
119/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 4.9.2013 92,98 € 4.9.2013
118/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 22.8.2013 96,82 € 22.8.2013
116/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 20.8.2013 183,84 € 21.8.2013
117/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín hz1/2013/p 20.8.2013 99,16 € 21.8.2013
115/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby 13.8.2013 126,57 € 14.8.2013
114/13 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 výmena tonera hz2/2008 13.8.2013 30 € 14.8.2013
108/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 1.8.2013 102,42 € 12.8.2013
109/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 6.8.2013 38,03 € 12.8.2013
110/13 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ5100264968 6.8.2013 582 € 12.8.2013
111/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.8.2013 131,48 € 12.8.2013
112/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768610 8.8.2013 10,07 € 12.8.2013
113/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 8.8.2013 50 € 12.8.2013
107/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny hz2/2013p 26.7.2013 98,52 € 6.8.2013
106/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 26.7.2013 208,68 € 6.8.2013
105/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 18.7.2013 99,14 € 18.7.2013
104/13 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17143306 nákup priemyselného tovaru OV/13/0011 16.7.2013 191,49 € 16.7.2013
99/13 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 11.7.2013 387,14 € 12.7.2013
100/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 11.7.2013 131,45 € 12.7.2013
101/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768610 11.7.2013 14,68 € 12.7.2013
102/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 11.7.2013 150,95 € 12.7.2013
103/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 12.7.2013 50 € 12.7.2013
98/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013P 9.7.2013 230,10 € 9.7.2013
97/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 9.7.2013 100,18 € 9.7.2013
96/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 7.7.2013 36,76 € 9.7.2013
92/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 24.6.2013 129,29 € 4.7.2013
93/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 27.6.2013 117,80 € 4.7.2013
94/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín hz1/2013/p 2.7.2013 160,67 € 4.7.2013
95/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby 3.7.2013 152,11 € 4.7.2013
89/13 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistenie majetku HZ5100264968 17.6.2013 78,93 € 18.6.2013
90/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 14.6.2013 151,52 € 18.6.2013
91/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 3.6.2013 169,31 € 18.6.2013
88/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 10.6.2013 15,89 € 12.6.2013
87/13 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 antivírusový program OV/13/0009 10.6.2013 33,47 € 12.6.2013
86/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 7.6.2013 54 € 7.6.2013
85/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.6.2013 131,45 € 7.6.2013
77/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 2.6.2013 87,53 € 6.6.2013
78/13 Dušan Hoclár - Univezál Priemyselný tovar, Nový Sad 15, Bardejov 30279356 nákup priemyselného tovaru OV/13/0010 23.5.2013 117,13 € 6.6.2013
79/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ 1/2013P 3.6.2013 186,81 € 6.6.2013
80/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 3.6.2013 124,56 € 6.6.2013
81/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 3.6.2013 149,46 € 6.6.2013
82/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.6.2013 37,3 € 6.6.2013
83/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 5.6.2013 100,13 € 6.6.2013
84/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 2/2013P 6.6.2013 191,52 € 6.6.2013
76/13 Proxis s.r.o., Radničné nám. 34, Bardejov 36465828 registrácia domény web OV/09/0006 22.5.2013 65 € 22.5.2013
75/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/P 20.5.2013 86,69 € 22.5.2013
69/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 7.5.2013 143,07 € 17.5.2013
70/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 13.5.2013 131,45 € 17.5.2013
71/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 13.5.2013 13,03 € 17.5.2013
72/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 13.5.2013 129 € 17.5.2013
73/13 GRD s.r.o. Krupina 31645399 servisné práce váh OV/13/0008 14.5.2013 364,13 € 17.5.2013
74/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ1/2013 16.5.2013 129,17 € 17.5.2013
63/13 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ5100264968 30.4.2013 582 € 7.5.2013
64/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ9/2010 6.5.2013 68,30 € 7.5.2013
65/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín 31.8.210 6.5.2013 122,03 € 7.5.2013
66/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 6.5.2013 162 € 7.5.2013
67/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 6.5.2013 202,02 € 7.5.2013
68/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 6.5.2013 38,48 € 7.5.2013
39/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 7.5.2013 143,07 € 7.5.2013
60/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 22.4.2013 155,93 € 29.4.2013
62/13 Ives Košice , Čs.armády 20, Košice 162957 služby WINPAM R327/2007 29.4.2013 71,70 € 29.4.2013
61/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 29.4.2013 113,91 € 29.4.2013
59/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 18.4.2013 166,87 € 18.4.2013
58/13 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 12.4.2013 387,14 € 12.4.2013
57/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 11.4.2013 11,93 € 12.4.2013
56/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 9.4.2013 336 € 10.4.2013
55/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 9.4.2013 131,45 € 10.4.2013
54/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 9.4.2013 177,53 € 10.4.2013
49/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 2.4.2013 106,62 € 9.4.2013
50/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 4.4.2013 72,66 € 9.4.2013
51/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby 4.4.2013 139,34 € 9.4.2013
52/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.4.2013 38,56 € 9.4.2013
53/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 8.4.2013 173,61 € 9.4.2013
48/13 Mestský úrad , Radničné nám. Bardejov 321842 poplatok za komunálny odpad rozhodnutie 2.4.2013 450,80 € 9.4.2013
47/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 26.3.2013 172,71 € 28.3.2013
46/13 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17143306 Nákup čistiacich prostriedkov OV/13/007 22.3.2013 106,82 € 22.3.2013
45/13 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka BJ 44655975 nákup kancelár. potrieb OV/13/0006 21.3.2013 192,10 € 22.3.2013
41/13 Polygra Košice s.r.o. Ostrovského 1, Košice 17082528 nákup multifunkčného zariadenia OV/13/0004 12.3.2013 957,60 € 19.3.2013
42/13 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistnie za škodu 510023919 18.3.2013 78,93 € 19.3.2013
43/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 18.3.2013 160,51 € 19.3.2013
44/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 18.3.2013 138,31 € 19.3.2013
32/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 5.3.2013 97 € 11.3.2013
33/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.3.2013 39,43 € 11.3.2013
34/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 5.3.2013 143,07 € 11.3.2013
35/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 8.3.2013 123,87 € 11.3.2013
36/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 8.3.2013 118,70 € 11.3.2013
37/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 8.3.2013 613 € 11.3.2013
38/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 8.3.2013 9,92 € 11.3.2013
39/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 8.3.2013 131,45 € 11.3.2013
40/13 Ján Habiňák, Maľcov 190,08606 41995198 oprava plynových kotlov OV/13/0005 8.3.2013 30 € 11.3.2013
31/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 21.2.2013 81,30 € 22.2.2013
30/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 20.2.2013 170,29 € 22.2.2013
28/13 Mestský úrad , Radničné nám. Bardejov 321842 poplatok za komunálny odpad rozhodnutie 15.2.2013 62,92 € 18.2.2013
29/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 18.2.2013 174,09 € 18.2.2013
14/13 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 31.1.2013 387,14 € 12.2.2013
15/13 Polygra Košice s.r.o. Ostrovského 1, Košice 17082528 servisné práce - toner OV/13/0003 5.2.2013 84 € 12.2.2013
16/13 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 dodávka software Mikrosoft Office 2010 OV/13/0002 5.2.2013 327,40 € 12.2.2013
17/13 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 5.2.2013 171,67 € 12.2.2013
18/13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 5.2.2013 159,18 € 12.2.2013
19/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.2.2013 38,98 € 12.2.2013
20/13 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ5100264968 5.2.2013 582 € 12.2.2013
21/13 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 6.2.2013 178,83 € 12.2.2013
22/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.2.2013 131,45 € 12.2.2013
23/13 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 8.2.2013 164,66 € 12.2.2013
24/13 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 12.2.2013 14,50 € 12.2.2013
25/13 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné, stočné, za služby dohoda o refundácii 12.2.2013 126,47 € 12.2.2013
26/13 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ 807648 12.2.2013 650 € 12.2.2013
13/13 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dobropis preplatok za energiu 25.1.2013 385,10 € 29.1.2013
1.12.2013 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ7/2010 25.1.2013 133,27 € 25.1.2013
1.11.2013 Oprava , predaj váh, Ing. Pillár Slavomír, Moyzesova 7, Bardejov 37116321 ciachovanie váh OV13/0001 23.1.2013 62,40 € 25.1.2013
1.10.2013 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 21.1.2013 143,57 € 23.1.2013
1.6.2013 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu 510027611 16.1.2013 207,37 € 17.1.2013
1.7.2013 Mestský úrad , Radničné nám. Bardejov 321842 prenájom pozemku Maj.771/2006 16.1.2013 184,23 € 17.1.2013
1.8.2013 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 17.1.2013 127,90 € 17.1.2013
1.9.2013 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby RAP 2013 SPIN 283/07/S/OvZP 17.1.2013 964,51 € 17.1.2013
1.5.2013 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 11.1.2013 131,45 € 14.1.2013
1.4.2013 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768610 11.1.2013 12,07 € 14.1.2013
1.3.2013 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 11.1.2013 36,58 € 14.1.2013
1.2.2013 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ807648 10.1.2013 671 € 14.1.2013
1.1.2013 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 10.1.2013 126,66 € 14.1.2013