Doručené faktúry zariadenia Dúha 2012

Číslo Dodávateľ IČO Predmet fakturácie Zmluva č. Dátum doručenia Suma s DPH Dátum zverejnenia
172 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu 510023919 18.12.2012 78,93 € 18.12.2012
173 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu 510027613 18.12.2012 166,87 € 18.12.2012
121 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu 510023919 13.9.2012 78,93 € 19.9.2012
87 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu HZ 5100264968 18.6.2012 78,93 € 19.6.2012
43 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu 510023919 14.3.2012 78,93 € 20.3.2012
9 Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov 151700 poistné za škodu 510027611 17.1.2012 207,37 € 17.1.2012
35 IVES Košice, Čs. armády 20,04118 Košice 162957 služby ATP APV 32707 2.3.2012 71,70 € 6.3.2012
96 Mestský úrad Bardejov 321842 daň z nehnuteľností r.1024210121 9.7.2012 806,96 € 12.7.2012
62 Mestský úrad Bardejov 321842 daň z nehnuteľností r.1024210121 2.5.2012 806,96 € 2.5.2012
28 Mestský úrad Bardejov 321842 komunálny odpad poplatky 2012 rozhodnutie č.7820200290 15.2.2012 62,92 € 20.2.2012
10 Mestský úrad Bardejov 321842 prenájom pozemku Majet.771/2006 18.1.2012 184,23 € 18.1.2012
1 Asseco Solutions Blava 602311 služby ISPIN SPIN283/07 10.1.2012 387,14 € 13.1.2012
176 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN OV/12/0012 21.12.2012 485 € 21.12.2012
133 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 5.10.2012 387,14 € 10.10.2012
93 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN 283/07/S/OvZP 6.7.2012 387,14 € 12.7.2012
49 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 služby ISPIN SPIN283/07 4.4.2012 387,14 € 10.4.2012
15 Asseco Solutions a.s. Bratislava 602311 servis SPIN SPIN 283/07/S/OvZP 26.1.2012 964,51 € 27.1.2012
152 Marvan M. Vasilišinová, Dlhý rad 19, Bardejov 14290927 drobný tovar OV/12/0009 16.11.2012 102,37 € 16.11.2012
169 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17147786 Nákup čistiacich prostriedkov OV/12/0013 13.12.2012 83,80 € 18.12.2012
120 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17147786 Nákup čistiacich prostriedkov OV/12/0006 12.9.2012 104,47 € 19.9.2012
73 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17147786 Nákup čistiacich prostriedkov OV/12/003 14.5.2012 85,98 € 21.5.2012
177 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 177 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín
HZ9/2010 27.12.2012 133,21 € 27.12.2012 HZ9/2010 27.12.2012
171 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 17.12.2012 118,35 € 18.12.2012
158 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 5.12.2012 240,29 € 10.12.2012
142 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 1.11.2012 322,42 € 7.11.2012
127 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 3.10.2012 201,51 € 3.10.2012
112 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 5.9.2012 272,28 € 11.9.2012
102 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 31.7.2012 145,12 € 6.8.2012
90 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 3.7.2012 217,29 € 12.7.2012
77 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 4.6.2012 273,74 € 5.6.2012
64 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 2.5.2012 232,35 € 2.5.2012
47 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 2.4.2012 215,54 € 5.4.2012
33 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 nákup potravín 1.1.2008 1.3.2012 215,66 € 5.3.2012
17 MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov 17147786 potraviny 1.1.2008 1.2.2012 300,17 € 6.2.2012
122 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 19.9.2012 180,02 € 19.9.2012
110 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 13.8.2012 180,08 € 27.8.2012
101 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 16.7.2012 84,66 € 16.7.2012
88 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 25.6.2012 56,74 € 26.6.2012
86 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 18.6.2012 149,05 € 19.6.2012
80 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 17147786 nákup potravín HZ9/2010 5.6.2012 93,89 € 5.6.2012
170 ESET s.r.o. Pionierska 9/A, Bratislav 31333532 antivírosový program NOD 32 OV6/2005 13.12.2012 69,20 € 18.12.2012
161 Komunálna poisťovňa,a.s., Radničné nám.36, Bardejov 31590545 poistné za škodu hz 61122340203 10.12.2012 589,86 € 10.12.2012
138 Komunálna poisťovňa,a.s., Radničné nám.36, Bardejov 31590545 zákonné poistenie auto HZ1070309768 24.10.2012 83 € 29.10.2012
129 Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A/Žilina 31592503 prístup na portál Verejná správa 2013 dohoda 5.10.2012 76 € 10.10.2012
94 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 9.7.2012 143,21 € 12.7.2012
63 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 2.5.2012 145,50 € 2.5.2012
58 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 23.4.2012 240,97 € 23.4.2012
52 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 11.4.2012 65,92 € 11.4.2012
46 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 28.3.2012 111,7 € 28.3.2012
40 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 8.3.2012 135,68 € 9.3.2012
31 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 24.2.2012 128,17 € 28.2.2012
24 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 9.2.2012 80,78 € 9.2.2012
14 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 26.1.2012 48,17 € 27.1.2012
174 Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka masa a masových výrobkov HZ 7/2010 20.12.2012 132,35 € 21.12.2012
160 Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka masa a masových výrobkov HZ 7/2010 6.12.2012 122 € 10.12.2012
155 Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka masa a masových výrobkov HZ 7/2010 27.11.2012 67,97 € 5.12.2012
144 Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka masa a masových výrobkov HZ 7/2010 7.11.2012 163,74 € 9.11.2012
141 Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka masa a masových výrobkov HZ 7/2010 30.10.2012 112,99 € 30.10.2012
124 Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné 31719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 28.9.2012 79,25 € 3.10.2012
156 Betrix s.r.o.,Mayerova 27, 91401 Trenčianska teplá 34101110 Nákup čistiacich prostriedkov OV/12/010 26.11.2012 53,76 € 10.12.2012
178 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 27.12.2012 60,88 € 27.12.2012
163 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 7.12.2012 127,55 € 10.12.2012
147 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 8.11.2012 146,58 € 9.11.2012
130 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 5.10.2012 107,36 € 10.10.2012
116 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 7.9.2012 115,02 € 11.9.2012
109 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 10.8.2012 39,57 € 13.8.2012
95 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 9.7.2012 208,52 € 12.7.2012
81 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 6.6.2012 155,50 € 8.6.2012
65 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 2.5.2012 136,32 € 7.5.2012
50 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 5.4.2012 126,66 € 11.4.2012
34 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 2.3.2012 148,30 € 6.3.2012
20 Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov 34996834 dodávka zeleniny 1.10.2010 2.2.2012 138,68 € 6.2.2012
5 Telefonica O2 Slovakia, Bratislava 35748863 služby mobil.operátora 20102009 13.1.2012 11,39 € 13.1.2012
159 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.12.2012 37,15 € 10.12.2012
162 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.12.2012 131,45 € 10.12.2012
166 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 10.12.2012 20,57 € 10.12.2012
146 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 7.11.2012 20,41 € 9.11.2012
145 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.11.2012 131,45 € 9.11.2012
143 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 6.11.2012 41,42 € 7.11.2012
128 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.10.2012 38,51 € 10.10.2012
134 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 10.10.2012 16,86 € 10.10.2012
135 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 10.10.2012 131,45 € 10.10.2012
115 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.9.2012 38,82 € 11.9.2012
117 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.9.2012 131,45 € 11.9.2012
118 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 10.9.2012 12,18 € 11.9.2012
106 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 8.8.2012 131,45 € 13.8.2012
108 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 9.8.2012 14,42 € 13.8.2012
105 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 6.8.2012 38,62 € 7.8.2012
92 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 6.7.2012 38,27 € 12.7.2012
97 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 9.7.2012 152,50 € 12.7.2012
99 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 12.7.2012 17,96 € 12.7.2012
84 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 8.6.2012 14,34 € 12.6.2012
82 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 7.6.2012 110,40 € 8.6.2012
79 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.6.2012 37,06 € 5.6.2012
68 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 611768800 9.5.2012 11,62 € 10.5.2012
67 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby ISPIN 544722530 9.5.2012 131,45 € 10.5.2012
66 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 7.5.2012 38,48 € 7.5.2012
56 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 13.4.2012 39 € 13.4.2012
53 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 11.4.2012 20,12 € 11.4.2012
54 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 11.4.2012 131,45 € 11.4.2012
41 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobil.operátora 544722530 9.3.2012 18,04 € 14.3.2012
39 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 7.3.2012 131,45 € 9.3.2012
36 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 5.3.2012 38,32 € 6.3.2012
26 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobilného operátora 6.117686.10 10.2.2012 15,92 € 10.2.2012
25 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 544722530 9.2.2012 131,54 € 9.2.2012
21 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 dodávka el. energie opakov. platby 544722530 6.2.2012 38,18 € 6.2.2012
6 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 1.323369672E+12 13.1.2012 39,92 € 13.1.2012
3 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby mobil.operátora 6.117688.00 10.1.2012 1,04 € 13.1.2012
4 Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava 35763469 služby telef. operátora 1.323369672E+12 10.1.2012 131,45 € 13.1.2012
167 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ 807648 10.12.2012 630 € 10.12.2012
149 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ 807648 9.11.2012 534 € 14.11.2012
136 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ 807648 11.10.2012 323 € 16.10.2012
123 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu HZ 807648 25.9.2012 48,55 € 26.9.2012
107 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 9.8.2012 40 € 13.8.2012
98 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 12.7.2012 40 € 12.7.2012
83 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 8.6.2012 48 € 12.6.2012
70 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 10.5.2012 116 € 15.5.2012
51 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 10.4.2012 358 € 11.4.2012
37 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 6.3.2012 543 € 6.3.2012
22 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 8.2.2012 574 € 9.2.2012
2 SPP a.s. Bratislava 35815256 dodávka plynu 807648 10.1.2012 676,00 € 13.1.2012
165 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 10.12.2012 143,24 € 10.12.2012
154 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 hz9 26.11.2012 135 € 5.12.2012
150 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 13.11.2012 161,28 € 14.11.2012
139 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 29.10.2012 109,50 € 29.10.2012
137 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 15.10.2012 162,54 € 16.10.2012
125 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 1.10.2012 76,20 € 3.10.2012
113 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 5.9.2012 118,84 € 11.9.2012
74 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 21.5.2012 82,78 € 25.5.2012
72 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 14.5.2012 44,18 € 21.5.2012
61 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 2.5.2012 69,46 € 2.5.2012
59 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 23.4.2012 97,26 € 23.4.2012
57 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 17.4.2012 92,87 € 19.4.2012
48 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 4.4.2012 80,36 € 5.4.2012
44 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 19.3.2012 107,23 € 26.3.2012
42 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 12.3.2012 147,64 € 16.3.2012
32 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 27.2.2012 186,92 € 29.2.2012
27 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 potraviny HZ9/2010 13.2.2012 201,43 € 20.2.2012
16 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 nákup potravín HZ9/2010 31.1.2012 65,52 € 31.1.2012
13 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 potraviny HZ9/2010 24.1.2012 29,51 € 24.1.2012
7 MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov 35920203 potraviny HZ9/2010 16.1.2012 102,98 € 17.1.2012
119 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby 11.9.2012 130,07 € 11.9.2012
104 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby 2.8.2012 98,25 € 7.8.2012
91 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné služby dohoda o refundácii 3.7.2012 139,83 € 12.7.2012
78 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby dohoda o refundácii 4.6.2012 145,98 € 5.6.2012
69 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby 10.5.2012 139,81 € 15.5.2012
55 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby dohoda o refundácii 11.4.2012 146,55 € 11.4.2012
38 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby 7.3.2012 148,53 € 9.3.2012
29 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 nájom garáže 3/12 27/G/2008 28.2.2012 22,01 € 27.2.2012
19 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné služby 2.2.2012 132,63 € 6.2.2012
12 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 nájom garáže 2/12 27/G/2008 18.1.2012 22,01 € 18.1.2012
11 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 prenájom garáže 1/12 27/G/2008 18.1.2012 22,01 € 18.1.2012
175 Hotelová akadémia , J.Andraščika, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 vodné,stočné, za služby 21.12.2012 152,13 € 21.12.2012
153 SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice 36182214 upgrade a servis SJ3 OV/12/0011 19.11.2012 39,32 € 19.11.2012
140 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. olatby HZ5100264968 30.10.2012 726 € 30.10.2012
103 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ 5100264968 31.7.2012 726 € 6.8.2012
60 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ 5100264968 30.4.2012 726 € 2.5.2012
18 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby 510027611 1.2.2012 726 € 6.2.2012
8 VSE, Mlynska 31,Košice 36211222 dodávka el. energie opakov. platby HZ 5100264968 16.1.2012 282,10 € 17.1.2012
157 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36211222 vodné,stočné, za služby dohoda o refundácii 4.12.2012 134,18 € 10.12.2012
148 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36211222 vodné,stočné, za služby dohoda o refundácii 9.11.2012 158,29 € 14.11.2012
131 Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36211222 vodné,stočné, za služby dohoda o refundácii 5.10.2012 136,23 € 10.10.2012
71 Proxis, s.r.o. Radničné nám. 34, 085 01 Bardejov 36465828 prenájom domény internet 1.6.2006 11.5.2012 65 € 21.5.2012
164 Slovenská poštaa.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 časopis Zdravie 2013 dohoda 2012 10.12.2012 17,88 € 10.12.2012
151 Katarína Chlebovská - PRACAK, Česká Lípa 3, Bardejov 37582801 pracovná obuv OV/12/0007 16.11.2012 89,80 € 16.11.2012
126 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 servis PC HZ2/2008 3.10.2012 31,20 € 3.10.2012
100 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 servis PC HZ2/2008 13.7.2012 30,20 € 16.7.2012
85 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 inštalácia antivirusu OV/12/0005 12.6.2012 38,30 € 12.6.2012
76 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 dodávka laserovej tlaciarne OV/12/0005 4.6.2012 68,6 € 5.6.2012
45 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 nákup a servis PC 22008 28.3.2012 233,8 € 28.3.2012
30 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 servis PC 1.2.2008 21.2.2012 58,92 € 27.2.2012
75 Ján Habiňák, Maľcov 190,086 06 Maľcov 41995198 oprava plynového kotla OV/12/004 24.5.2012 803 € 25.5.2012
23 Ján Habiňák, Maľcov 190,086 06 Maľcov 41995198 oprava plynového kotla Obj. OV/12/0001 6.2.2012 25 € 9.2.2012
168 ALLIS - Jozef Ivančo, J.Grešaka 15, Bardejov 43636799 kancelárske potreby OV/12/0014 13.12.2012 33,95 € 18.12.2012
132 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 317719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 5.10.2012 171,43 € 10.10.2012
114 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 317719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 5.9.2012 104,70 € 11.9.2012
111 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 317719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 27.8.2012 190,07 € 27.8.2012
89 Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné 317719236 dodávka mäsa a mäsových výrobkov HZ 7/2010 25.6.2012 117,28 € 26.6.2012